Мүлік және ақша жариялау рәсімі оңайлатылды

Мүлік және ақша жариялау рәсімі оңайлатылды
Мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау сұрақтарының Заңына 13 қарашада Мемлекет басшысы қол қойды, оның жүзеге асырылуы туралы процедураларында жаңа жақын мүмкіндіктер анықталды.
Бірінші. Ақшалардың заңдастыру процедуралары кардиналды түрде оңайлатылды.
Қазір ақшаларды екі тәсілмен заңды етіп алуға болады (8 бап.)
Бірінші: Оларды банктік шоттар арқылы көрсету және өз мұқтаждығыңа қолдану, мысалы: кәсіпкерлікке салу, жылжымайтын объекті сатып алу, немесе қарапайым шешіп алу.
Және де барлық жинақ 10% пайыз төлемсіз шығарылады.
Екінші мүмкіндік: Қолма қол айналымдағы немесе шекараның ар жағындағы ақшаны заңдастыру үшін, арызды түрде, олардың банктік шоттарын көрсетпейақ. Бірақ 10% пайыздық жинақ бюджетке төленеді.
Қандай жағдайда болмасын, заңдастыру субъектісі мемлекеттік кірістер басқармаларына декларация табыс етіледі.
Сонымен бірге анықтаманы немесе 10% пайыздық төленген квитанцияның көшірмесі қоса жалғанады.
Екінші. Мүлікті рақымшылық жасау процедуралары маңызды түрде оңайлатылды. (9,10 баптар).
Енді мүлікті заңдастыру үшін, Қазақстан аумақтарындағы орнында болған және тиісті құжаттармен дайындалған, Мемлекеттік кірістер басқармаларына ілеспелі құжаттары мен бірге декларация табыс етеді. Сондай ақ шекараның ар жағындағы орналасқан мүліктерді де заңдастыру үшін қатысты. Яғни мемлекеттік кірістер басқармалары жанындағы керексіз буын комиссиялар қысқартылды.
Акимат жанындағы комиссиялар үшін Қазақстан аумақтарындағы мүліктерді заңдастыру субъектісі кезінде қаралатыны, заңдастырудағы – мүлік, тек қана орнында болған және кезінде тиісті құжаттармен дайындалмаған мүліктер ғана заңдастырылады.
Үшінші. Заңдастыру мезгілдері туралы және жалпыға бірдей декларациялау кезіндегі ресми мәлімдеу кіріспесі.
Мемлекет басшысы қалай айтты, «Рақымшылық жасау – соңғы мүмкіндік, одан соң ешқандай жақындау болмайды». Осы акция аяқталғаннан соң барлық мәліметтер, шекараның ар жағындағы есеп шоттар барлық елдер бойынша қайта қаралады.
Солар сияқты, Заң болжайды, біріншіден шекараның ар жағындағы шоттар бойынша мәліметтерді жасырғаны үшін әкімшілік жаза қатаң түрде күшейтілді, екіншіден міндетті түрде шекараның аржағындағы мүлікті декларациялау.
Осыған орай баяндалғанмен, жалпыға бірдей декларациялау және рақымшылық жасау акциясын аяқтау синхронизацияға арналған басты процес, мүлікті жария ету мерзімі 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды. (4 бап).
Субъектілерді заңдастыру кезінде қосымша берілетін кепілдіктердің сұрақтарына өзгеше тоқталып өтетін болсақ.
Мүлікті рақымшылық жасауға қатысты, кезкелген мәліметтер, салықтық және банктік құпия болып саналады. Солар сияқты, заңдастырылған мәліметтер бойынша, үшінші тұрған тұлғаға яғни жекелерге, рақымшылық жасау комиссияларының жұмысшыларына, мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлеріне, екінші деңгейлік банктың жұмысшылары және Казпоштаның бөлімшелеріне таратуға ешкімнің құқығы жоқ. Бұндай мәліметтерді таратқаны үшін қылмыстық жазаға тартылатыны ескерілген.
Сонымен қатар, заңдастыру субъектілері құқық қорғау және басқа мемлекеттік органдар жағынан - әрекеттері қорғалған. Дәл осылай, оның үстімен қылмыстық істер немесе дәлелдердің пайдаланылуы ол ақшалардың және мүлікті заңдастыру фактісінің алдыруына тиым салынған. Сонымен қатар жариланған мүлік конфискеленуге жатпайды.
Ақтөбе облысында 18.01.2016 жылға ҚР территориясындағы объектілер бойынша жергілікті атқарушы органдарда 6484 объекті жария етілді.