2017 жылдың І тоқсанына Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы

2017 жылдың І тоқсанына
Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы
2017 жылдың І тоқсанына облыс бюджетінің кірістері республикалық бюджеттен түскен трансферттерді қоса алғанда 140,3 пайызға орындалды, жоспар 29 786 090,0 мың теңге кезінде кассалық орындалуы 41 789 759,3 мың теңгені құрады.
Бюджеттің шығыс бөлігі трансферттерді қоса алғанда 98,4 пайызға орындалды, жоспар 30 384 948,7 мың теңге кезінде 29 888 159,1 мың теңгеге игерілді.
Облыс бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен сипатталады:
(мың теңге)
Атауы
2017 ж. І тоқсаны
Орындалуы
%
Жоспар
Кассалық орындалу
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
1 344 180,8
1 340 002,6
99,7
Қорғаныс
26 988,6
26 758,9
99,1
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
927 078,6
927 059,4
100,0
Бiлiм беру
15 172 932,0
15 135 317,0
99,8
Денсаулық сақтау
4 401 848,0
4 081 806,1
92,7
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
1 165 153,5
1 058 021,1
90,8
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1 401 458,2
1 395 233,4
99,6
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
2 044 813,4
2 043 630,8
99,9
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
20 946,0
20 946,0
100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
805 912,9
803 148,5
99,7
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
78 233,2
78 162,2
99,9
Көлiк және коммуникация
525 636,6
508 776,5
96,8
Басқалар
1 717 627,4
1 717 157,3
100,0
Борышқа қызмет көрсету
3 371,0
3 370,9
100,0
Трансферттер
675 499,5
675 499,4
100,0
Қарыздарды өтеу
73 269,0
73 269,0
100,0
Жиынтығы
30 384 948,7
29 888 159,1
98,4
Бюджеттік саланың қызметкерлеріне жалақы төлеу жөніндегі шығындарды қаржыландыру өз уақытында және толық қамтамасыз етілді.
2017 жылдың 1 сәуіріне облыстық бюджеттен төменгі деңгейде тұрған бюджеттерге 7 350 352,0 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер бөлінді.