2017 жылдың 1 жартыжылдығына Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы

2017 жылдың 1 жартыжылдығына
Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы
2017 жылдың 1 жартыжылдығына облыс бюджетінің кірістері республикалық бюджеттен түскен трансферттерді қоса алғанда 120,4 пайызға орындалды, жоспар 39 882 888,7 мың теңге кезінде кассалық орындалуы 48 017 145,0 мың теңгені құрады.
Бюджеттің шығыс бөлігі трансферттерді қоса алғанда 99,9 пайызға орындалды, жоспар 88 951 722,1 мың теңге кезінде 88 829 816,0 мың теңгеге игерілді.
Облыс бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен сипатталады:
(мың теңге)
Атауы
2017 ж. І жартыжылдығына
Орындалуы
%
Жоспар
Кассалық орындалу
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
2 984 754,8
2 982 485,4
99,9
Қорғаныс
103 738,8
102 923,0
99,2
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
2 332 863,0
2 332 857,8
100,0
Бiлiм беру
43 076 692,8
43 056 629,7
100,0
Денсаулық сақтау
8 240 797,0
8 234 980,5
99,9
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
3 356 086,5
3 353 021,0
99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
9 162 954,6
9 090 954,7
99,2
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
5 330 400,1
5 329 211,9
100,0
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
349 469,0
349 468,2
100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
6 477 822,3
6 462 425,2
99,8
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
186 614,1
186 456,8
99,9
Көлiк және коммуникация
3 157 489,8
3 157 431,6
100,0
Басқалар
2 957 428,7
2 956 359,7
100,0
Борышқа қызмет көрсету
3 371,0
3 370,9
Трансферттер
884 677,6
884 677,6
100,0
Қарыздарды өтеу
346 562,0
346 562,0
100,0
Жиынтығы
88 951 722,1
88 829 816,0
99,9
Бюджеттік саланың қызметкерлеріне жалақы төлеу жөніндегі шығындарды қаржыландыру өз уақытында және толық қамтамасыз етілді.
2017 жылдың 1 шілдесіне облыстық бюджеттен төменгі деңгейде тұрған бюджеттерге 26 562 296,7 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер бөлінді.