2018 жылға Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы

2018 жылдың 9 айына
Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы
2018 жылдың 9 айына облыс бюджетінің кірістері республикалық бюджеттен түскен трансферттерді қоса алғанда 103,8 пайызға орындалды, жоспар 160 540 361,3 мың теңге кезінде кассалық орындалуы 166 663 516,5 мың теңгені құрады.
Бюджеттің шығыс бөлігі трансферттерді қоса алғанда 99,9 пайызға орындалды, жоспар 172 301 717,4 мың теңге кезінде 172 182 796,5 мың теңгеге игерілді.
Облыс бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен сипатталады:
(мың теңге)
Атауы
2018 ж. 9 айына
Орындалуы
%
Жоспар
Кассалық орындалу
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
5 736 480,8
5 729 632,0
99,9
Қорғаныс
340 987,4
340 751,0
99,9
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
4 907 666,2
4 907 639,4
100,0
Бiлiм беру
65 242 966,8
65 204 150,5
99,9
Денсаулық сақтау
7 564 363,0
7 563 219,1
100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
5 459 807,0
5 458 517,9
100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
26 847 553,0
26 843 366,9
100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
10 052 249,0
10 050 094,2
100,0
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
3 009 121,3
3 009 117,7
100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
8 939 246,5
8 936 570,5
100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
437 143,9
436 616,7
99,9
Көлiк және коммуникация
15 530 404,7
15 471 778,0
99,6
Басқалар
4 592 684,4
4 590 788,7
100,0
Борышқа қызмет көрсету
29 492,0
29 019,3
98,4
Трансферттер
2 716 602,6
2 716 602,6
100,0
Бюджеттік кредиттер
5 916 066,5
5 916 049,7
100,0
Қаржылық активтерді сатып алу
260 852,0
260 852,0
100,0
Қарыздарды өтеу
4 718 030,3
4 718 030,2
100,0
Жиынтығы
172 301 717,4
172 182 796,5
99,9
2018 жылдың 1 жартыжылдығына
Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы
2018 жылдың I жартыжылдығына облыс бюджетінің кірістері республикалық бюджеттен түскен трансферттерді қоса алғанда 101,7 пайызға орындалды, жоспар 97 908 825,0 мың теңге кезінде кассалық орындалуы 99 528 736,3 мың теңгені құрады.
Бюджеттің шығыс бөлігі трансферттерді қоса алғанда 100,0 пайызға орындалды, жоспар 106 135 758,4 мың теңге кезінде 106 106 638,1 мың теңгеге игерілді.
Облыс бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен сипатталады:
(мың теңге)
Атауы
2018 ж. I жартыжылдығына
Орындалуы
%
Жоспар
Кассалық орындалу
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
3 786 444,6
3 783 824,3
100,0
Қорғаныс
194 904,6
193 432,6
100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
2 403 898,1
2 403 887,8
100,0
Бiлiм беру
46 873 782,6
46 867 541,9
100,0
Денсаулық сақтау
5 255 018,0
5 254 978,8
100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
3 373 217,7
3 371 451,9
100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
13 067 205,4
13 057 817,7
100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
6 630 498,5
6 628 655,0
100,0
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
1 210 940,6
1 210 806,6
100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
5 052 664,4
5 048 356,9
100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
193 554,5
193 153,3
100,0
Көлiк және коммуникация
6 459 917,3
6 459 857,4
100,0
Басқалар
3 079 287,3
3 079 137,1
100,0
Борышқа қызмет көрсету
27 685,0
27 673,4
100,0
Трансферттер
1 750 895,0
1 750 895,0
100,0
Бюджеттік кредиттер
3 758 516,5
3 757 840,0
100,0
Қаржылық активтерді сатып алу
208 852,0
208 852,0
100,0
Қарыздарды өтеу
2 808 476,3
2 808 476,3
100,0
Жиынтығы
106 135 758,4
106 106 638,1
100,0
2018 жылғы 1 сәуірдегі жағдай
бойынша облыс бюджетін атқару туралы ақпарат
2018 жылдың 1 сәуіріне облыс бюджетінің түсімдері 134,8% орындалды. Жоспар бойынша 21 355,5 млн. теңге нақты түскені 28 788,2 млн. теңге немесе 7 421,7 млн. теңгеге артық, соның ішінде облыстық бюджет бойынша - 119,9 млн. теңге.
КІРІСТЕР
Атауы
01.04.2018г. жылғы жоспар
Факт 01.04.2018г.
% орынд.
Ауытқу
БАРЛЫҒЫ
21 355,5
28 788,2
134,8
7 432,7
Салықтық түсімдер
20 438,4
25 293,2
123,8
4 854,8
Салықтық емес түсімдер
378,0
1 136,7
300,7
758,7
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
539,1
2 358,3
437,5
1 819,2
Шығыстар бойынша жоспар 35 723,4 млн. теңге құраса, игерілгені 35 684,8 млн. теңге, немесе 99,9%. Игерілмегені 38,6 млн. теңге (оның ішінде облыстық басқармалар бойынша 12,0 млн. теңге, аудандар және Ақтөбе қ. 20,5 млн. теңге және ауылдық округтер 6,1 млн. теңге) құрады.
ШЫҒЫСТАР
Атауы
01.04.2018г. жылғы жоспар
Факт 01.04.2018г.
% орынд.
Ауытқу
БАРЛЫҒЫ
35 723,4
35 684,8
99,9
38,6
Шығындар
32 952,0
32 913,4
99,9
38,6
Бюджеттік кредиттер
2 562,5
2 562,5
100,0
0,0
Қаржы активтерін сатып алу
208,9
208,9
100,0
0,0
Қарыздарды өтеу
0,0
0,0
0,0
0,0
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 100,0% орындалды.